Oferty pracy

Plan połączenia przez przejęcie następujących spółek
SBB Energy spółka akcyjna
z siedzibą w Opolu (Spółka Przejmująca)

oraz
„ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opolu (Spółka Przejmowana)